https://www.high-endrolex.com/49

Zajęcia dla operatorów podnośników z egzaminem na uprawnienia do pracy za granicą - Szkolenia BHP Warszawa - Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON
KursyKursy na montażystów rusztowań
Spawanie
SZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenia na urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przenośne
Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTOperator podestów typu “pająki”
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Wyciągi towarowe
Połączenia kołnierzowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Żurawie pokładowe - obsługa i konserwacja
Dźwigi
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Uprawnienia na zwyżki nożycowe
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Kurs na operatora podnośników koszowych i nożycowych (boom lift, scissor lift) z certyfikatem uprawniającym do pracy za granicą

Boom lifts (podnośniki koszowe) i scissor lifts (podnośniki nożycowe) służą do pionowego transportu osób na stanowisko pracy

Uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego to dokument obowiązujący na terenie Polski. Nie zawsze jest on honorowany za granicą. W przypadku krajów takich, jak Norwegia, Dania, Holandia, Wielka Brytania, konieczne jest posiadanie specjalnego certyfikatu, zdobywanego na drodze egzaminu.

Osobom, które są zdecydowane na poszukiwanie pracy w zawodzie operatora podnośników, proponujemy udział w kursie, który rzetelnie przygotuje ich do zaliczenia tego egzaminu. Program zajęć jest zgodny z wymogami OMHEC – organizacji zrzeszającej wymienione kraje, a także z normami MEWP ISO 18878. Egzamin jest organizowany przez nasz Ośrodek na zakończenie zajęć, a jego koszt jest wliczony w cenę kursu. Zajęcia odbywają się stacjonarnie w Warszawie, a także online.

Jakie możliwości daje posiadanie certyfikatu

Certyfikat uprawniający do pracy na podnośnikach koszowych i nożycowych (według międzynarodowego nazewnictwa: boom lifts i scissor lifts) jest ważny przez 5 lat od momentu wydania. Jego posiadacz może wykonywać prace na lądzie i na morzu – to ważne w kontekście coraz popularniejszego kierunku emigracji zarobkowej – Norwegii i pracy na platformach wiertniczych. To nie koniec możliwości: operator podnośników może podjąć pracę w branży budowlanej, energetycznej, ogrodniczej czy remontowej. Posiadanie kwalifikacji zwiększa szanse na znalezienie wysokopłatnego zatrudnienia zaraz po przyjeździe lub jeszcze przed wyjazdem.

Program zajęć dla operatorów podnośników

Przyszli operatorzy uczestniczą w zajęciach teoretycznych, a następnie praktycznych. Każda z części trwa około 6-8 godzin (czas ten może być krótszy dla osób z doświadczeniem w obsłudze podestów). Instruktorzy Ośrodka przekazują im wiedzę niezbędną na egzaminie i w późniejszej pracy. Są to między innymi następujące zagadnienia:

  • Typy podnośników i możliwości ich wykorzystania
  • Budowa elementów zwyżek: wysięgników, podwozi, platform roboczych i innych
  • Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji
  • Przepisy obowiązujące w wybranych krajach
  • Postępowanie w razie awarii i wypadków
  • Zasady stabilizacji podestów ruchomych
  • Kontrola podestów ruchomych

Kursanci mają okazję przygotować się do pracy operatora także od strony praktycznej, ucząc się obsługi urządzeń udostępnianych na placu manewrowym Ośrodka.

Kurs zakończony jest egzaminem, a osoby, które zaliczą go z pozytywnym wynikiem, w ciągu kilku tygodni otrzymują certyfikat niezbędny do podjęcia pracy za granicą.

Szczegóły organizacyjne: ceny, terminy, zapisy

Osoby, które chcą zapisać się na kurs oraz uzyskać informacje na temat dostępnych terminów i kosztu udziału, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z pracownikami Ośrodka.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl