Bezpieczeństwo na stanowisku pracy

 

Do obowiązków na pracodawców - nałożonych przez normy europejskie - jest zapewnienie bezpieczeństwa na stanowisku pracy. Każdy pracownik musi zostać w odpowiedni sposób przeszkolony, by był zdolny do wykonywania swoich zadań bezpiecznie. Musi być także świadomy ewentualnych zagrożeń, z jakimi może spotkać się podczas wykonywania powierzonej mu pracy. Znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest ważna, by móc wykonywać zadania bez konieczności narażania swojego życia i zdrowia. Bezpieczeństwo na stanowisku pracy wiąże się zatem z koniecznością przeprowadzenia szkoleń pracowniczych, a obowiązek ich organizacji spoczywa na pracodawcach. Świadomość bezpieczeństwa i zachowania higieny pracy pozwala na skuteczne wyeliminowanie ewentualnych chorób zawodowych oraz zagrożeń. Szkolenia bhp o charakterze wstępnym, okresowym czy nawet krótki instruktaż dają korzyści, które mogą zaważyć na przyszłości przedsiębiorstwa. Ważne jest by szkolenia były przeprowadzone w sposób interesujący, by jak najbardziej zaktywizować uczestników. Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON organizuje nowoczesne szkolenia bhp, które w niczym nie przypominają tradycyjnych, „suchych” wykładów powodujących szybkie znużenie i znudzenie słuchaczy. Stosowane najnowsze metody aktywizujące są w stanie zmusić do pracy każdego, nawet najbardziej opornego słuchacza.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl