KursyKursy na montażystów rusztowań
Spawanie
SZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenia na urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przenośne
Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTOperator podestów typu “pająki”
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Wyciągi towarowe
Połączenia kołnierzowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Żurawie pokładowe - obsługa i konserwacja
Dźwigi
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Uprawnienia na zwyżki nożycowe
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Szkolenia BHP

Zgodnie z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej, na każdym pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia swoim pracownikom bezpieczeństwa. Powinni być oni poinformowani o możliwościach i sposobach eliminowania zagrożeń i zastosowaniu zasad higieny w miejscu pracy, co umożliwiają szkolenia bhp. Warszawa jako stolica oferuje szereg tego typu usług. By jednak mieć pewność, że zdobyta wiedza pozostanie w pamięci pracowników przez cały okres zatrudnienia, warto wybierać takie ośrodki, które prowadzą nowoczesne metody szkoleniowe.

Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON rezygnuje z tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Prowadzone w formie długich wykładów nie są w stanie w odpowiedni sposób zaktywizować uczestników, a prowadzą jedynie do szybkiego zmęczenia i „wyłączenia się” słuchaczy. Nowoczesne metody aktywizacyjne praktykowane przez szkoleniowców z warszawskiego ośrodka ERGON przyczyniają się do maksymalnego wykorzystania zaangażowania uczestników, co przekłada się na efektywność szkoleń bhp. Warszawa i działający tam ośrodek ERGON swoją ofertę kieruje do tych firm, którym zależy, by pracownicy faktycznie mieli świadomość zagrożeń w miejscu pracy, dbając o ich unikanie.

 

TERMINY WAŻNOŚCI I RODZAJE

ORAZ CENNIK SZKOLEŃ BHP

Szkolenia otwarte w Ośrodku są organizowane codziennie.

Szkolenie zamknięte u Klienta organizujemy w dogodnych terminach.
 

Lp.

Rodzaje szkolenia BHP

Pełna nazwa szkolenia BHP (szczegółowe informacje)

Koszt

(opłata za szkolenie zależy od liczby uczestników)

Stanowiska

Terminy ważności

1.

Wstępne

Szkolenie dla nowozatrudnionych pracowników robotniczych i administracyjnych oraz inżynieryjno-technicznych jest organizowane w formie instruktażu ogólnego…

40,00 zł - 80,00 zł

inżynieryjno-techniczne, administracyjno-biurowe, Robotnicze

1 rok
(następnie obligatoryjne jest szkolenie okresowe)

 

2.

Szkolenie wstępne dla nowozatrudnionych osób kierujących pracownikami jest organizowane…

80,00 zł - 120,00 zł

Kierownicze

6 miesięcy
(następnie obligatoryjne jest szkolenie okresowe)

 

3.

Okresowe

Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne np. prace wysokościowe; prace przy wysokim napięciu…

120,00 zł - 200,00 zł

 

Robotnicze, inżynieryjno-techniczne,

Kierownicze

 

1 rok / 6 mc

(w zależności specyfiki zagrożeń i wyników oceny ryzyka zawodowego)

4.

Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych…

50,00 zł - 100,00 zł

Robotnicze

3 lata

5.

Szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami…

150,00 zł - 250,00 zł

Kierownicze

5 lat

6.

Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno- technicznych…

120,00 zł - 200,00 zł

inżynieryjno-techniczne

 

5 lat

7.

Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno- biurowych (technicznych)..

80,00 zł - 120,00 zł

administracyjno-biurowe,

6 lat

8.

Szkolenie dla pracowników służby BHP..

250,00 zł - 500,00 zł

służba BHP

Pierwsze szkolenie po 12 mc od ukończenia studiów BHP, następne co 5 lat

Podstawa prawna: § 14, 15 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl