Szkolenia BHP

Zgodnie z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej, na każdym pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia swoim pracownikom bezpieczeństwa. Powinni być oni poinformowani o możliwościach i sposobach eliminowania zagrożeń i zastosowaniu zasad higieny w miejscu pracy, co umożliwiają szkolenia bhp. Warszawa jako stolica oferuje szereg tego typu usług. By jednak mieć pewność, że zdobyta wiedza pozostanie w pamięci pracowników przez cały okres zatrudnienia, warto wybierać takie ośrodki, które prowadzą nowoczesne metody szkoleniowe.

Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON rezygnuje z tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Prowadzone w formie długich wykładów nie są w stanie w odpowiedni sposób zaktywizować uczestników, a prowadzą jedynie do szybkiego zmęczenia i „wyłączenia się” słuchaczy. Nowoczesne metody aktywizacyjne praktykowane przez szkoleniowców z warszawskiego ośrodka ERGON przyczyniają się do maksymalnego wykorzystania zaangażowania uczestników, co przekłada się na efektywność szkoleń bhp. Warszawa i działający tam ośrodek ERGON swoją ofertę kieruje do tych firm, którym zależy, by pracownicy faktycznie mieli świadomość zagrożeń w miejscu pracy, dbając o ich unikanie.

 

TERMINY WAŻNOŚCI I RODZAJE

ORAZ CENNIK SZKOLEŃ BHP

Szkolenia otwarte w Ośrodku są organizowane codziennie.

Szkolenie zamknięte u Klienta organizujemy w dogodnych terminach.
 

Lp.

Rodzaje szkolenia BHP

Pełna nazwa szkolenia BHP (szczegółowe informacje)

Koszt

(opłata za szkolenie zależy od liczby uczestników)

Stanowiska

Terminy ważności

1.

Wstępne

Szkolenie dla nowozatrudnionych pracowników robotniczych i administracyjnych oraz inżynieryjno-technicznych jest organizowane w formie instruktażu ogólnego…

40,00 zł - 80,00 zł

inżynieryjno-techniczne, administracyjno-biurowe, Robotnicze

1 rok
(następnie obligatoryjne jest szkolenie okresowe)

 

2.

Szkolenie wstępne dla nowozatrudnionych osób kierujących pracownikami jest organizowane…

80,00 zł - 120,00 zł

Kierownicze

6 miesięcy
(następnie obligatoryjne jest szkolenie okresowe)

 

3.

Okresowe

Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne np. prace wysokościowe; prace przy wysokim napięciu…

120,00 zł - 200,00 zł

 

Robotnicze, inżynieryjno-techniczne,

Kierownicze

 

1 rok / 6 mc

(w zależności specyfiki zagrożeń i wyników oceny ryzyka zawodowego)

4.

Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych…

50,00 zł - 100,00 zł

Robotnicze

3 lata

5.

Szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami…

150,00 zł - 250,00 zł

Kierownicze

5 lat

6.

Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno- technicznych…

120,00 zł - 200,00 zł

inżynieryjno-techniczne

 

5 lat

7.

Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno- biurowych (technicznych)..

80,00 zł - 120,00 zł

administracyjno-biurowe,

6 lat

8.

Szkolenie dla pracowników służby BHP..

250,00 zł - 500,00 zł

służba BHP

Pierwsze szkolenie po 12 mc od ukończenia studiów BHP, następne co 5 lat

Podstawa prawna: § 14, 15 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl