Zarządzanie

Zarządzanie firmą to trudne i odpowiedzialne zadanie, wymagające sporej, stale aktualizowanej i uzupełnianej wiedzy. Zadaniem kadry zarządzającej jest tworzenie takich warunków w przedsiębiorstwie, by mając do dyspozycji określone środki materialne oraz zespół ludzki, osiągać wyznaczone cele. Nadrzędnymi celami zawsze są zysk oraz rozwój firmy. Nie można zapominać przy tym o stworzeniu pracownikom bezpiecznych warunków pracy.

Podstawowe elementy zarządzania to: planowanie, organizowanie, przekazywanie poleceń, koordynacja i kontrola - wszystko zgodne z normami i dyrektywami obowiązującymi w polskich przedsiębiorstwach po wejściu do Unii Europejskiej. Zarządzanie należy zatem rozumieć jako stopniowe wdrażanie zmian i stosowanie się do aktualnych przepisów, a także jako przeprowadzanie regularnych kontroli w związanych z weryfikacją przestrzegania norm obowiązujących wszystkie przedsiębiorstwa w ramach zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl