Szkolenia

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy to obowiązek każdego pracodawcy regulowany przez Konstytucję RP oraz Kodeks Pracy. Pracownicy muszą być świadomi ewentualnego zagrożenia w miejscu pracy oraz mieć możliwość pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Na pracodawcy ciąży więc obowiązek przeprowadzenia odpowiedniego szkolenia. Oferowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON szkolenia z zakresu bhp kształtują poprawne zachowanie w środowisku pracy oraz przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka wypadkowego, powstania chorób zawodowych, a także zagrożeń zdrowia i życia. Wysoką aktywność uczestników zapewnia WEbQuest. Zadanie słuchaczy polega na wskazywaniu działań związanych z poprawą kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy na podstawie dostarczonych materiałów. Szkolenie wykorzystujące tę metodę stawia więc przede wszystkim na samokształcenie - jako najbardziej aktywizującą i skuteczną metodę nauczania.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl