SZKOLENIA I EGZAMINY SEP PRZEZ EGZAMINY ON-LINE

W piątek weszła w życie USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która umożliwia przeprowadzanie egzaminów energetycznych zdalnie. Poniżej tekst artykułu.
„Art. 31x. 3. Sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r., może być przeprowadzane zdalnie pod warunkiem zachowania możliwości identyfikacji osoby której kwalifikacje się sprawdza i zabezpieczenia przebiegu egzaminu przed ingerencją osób trzecich.”