Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON zaprasza do udziału w szkoleniu okresowym BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych (technicznych)

Szkolenie organizowane jest w formie seminarium:
Koszt szkolenia wynosi: 80,00 zł - 120,00 zł
opłata za szkolenie zależy od liczby uczestników

Zajęcia prowadzone przez uprawnionych ekspertów z dziedziny BHP i Ppoż., szkolenia otwarte organizowane są w Ośrodku Doskonalenia Kadr w Warszawie ul. Warszawska 58c lokal 47 – I piętro

Szkolenia otwarte są organizowane codziennie oraz wg potrzeb w formie zamkniętej u Klienta w dogodnym terminie.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Program szkolenia - seminarium BHP:

 • Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy:
  • Profilaktyka zdrowotna.
  • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
  • Ochrona pracy kobiet i młodocianych.
  • Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie BHP.
 • Ocena zagrożeń zawodowych.
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy.
 • Organizacja stanowisk pracy z komputerami i innymi urządzeniami biurowymi.
 • Zasady postępowania w razie wypadku i zagrożeń.
 • Ochrona przeciwpożarowa.

Podstawa prawna: Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. oraz przepis wykonawczy R.M.G.i P. z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z dnia 18 sierpnia 2004 r. art. § 14.2 pkt. 5).

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl