Szkolenia UDT SEP BHP Warszawa

Kontakt

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON

ul. Warszawska 58c lok.47
02-496 Warszawa
Tel. +48 602 348 088 - BHP
Tel. +48 504 010 044 - UDT
Fax: +48 22 478 57 29

www.bhp-ergon.pl

więcej

Doradztwo

Klientom chcącym osiągnąć jak najwięcej korzyści oferujemy usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. W powyższym zakresie realizujemy dyspozycję przepisów prawa pracy i ochrony przeciwpożarowej. Nasze usługi skupią się na osiągnięciu wymiernych efektów w rozwoju i ulepszaniu dobrych standardów bezpieczeństwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem podwyższenia kultury technicznej pracowników.

więcej
Szkolenia UDT

Zadaniem Urzędu Dozoru Technicznego jest minimalizowanie wszelkiego ryzyka jakie występuje podczas nieprawidłowego, nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania różnorodnych urządzeń technicznych. Szkolenia UDT stworzone zostały w celu przekazania wiedzy niezbędnej do zredukowania tego ryzyka i pozwalają otrzymać niezbędne uprawnienia w tym zakresie. Istotne jest aby samo szkolenie UDT oraz przyznawane uprawnienia odpowiadały przepisom i wymogom określonym przez Urząd Dozoru Technicznego.

więcej

Szkolenia BHP

Unia Europejska stworzyła przepisy, na podstawie których to w obowiązkach pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa swoim pracownikom. Szkolenie BHP umożliwia im zapoznanie się z metodami usuwania zagrożeń oraz zasadami higieny w pracy co stanowi jeden z elementów wypełniania przez pracodawcę swoich obowiązków. Dostępnych jest wiele firm oferujących szkolenie BHP szczególnie w Warszawie. Natomiast aby upewnić się, że informacje zostaną przez pracowników zapamiętane i będą się oni do nich stosować, zaleca się skorzystanie z usług ośrodków szkoleniowych wykorzystujących nowoczesną metodykę nauczania.

W obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy a także ochrony przeciwpożarowej zapewniamy swoim Klientom cały szereg korzyści. Działalność naszego przedsiębiorstwa ma na celu podwyższanie standardów bezpieczeństwa pracy, przy czym mocno dbamy o podniesienie kultury technicznej pośród pracowników. Nasze usługi to realizacja dyspozycji zawartych w odpowiednich przepisach prawa pracy oraz ochrony ppoż.

więcej
Szkolenia SEP, SIMP, PSE, SITPS i inne

Jednym z wielu zadań Stowarzyszenia Elektryków Polskich jest poszerzanie wiedzy z obszaru obsługi różnorodnych urządzeń energetycznych. Szkolenia SEP, SIMP, PSE, SITPS i inne umożliwiają uzyskanie uprawnień pozwalających na użytkowanie instalacji oraz poszczególnych urządzeń sieci energetycznych. Podstawą ich stworzenia było zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa nie tylko obsługi, ale także modernizacji, czy naprawy urządzeń. Zakres prowadzonych przez nasz ośrodek szkoleń SEP a także egzaminów obejmuje trzy grupy energetyczne.

więcej

Kurs na wózki widłowe

Wciąż dużym zainteresowaniem cieszy się prowadzony przez nasz ośrodek kurs na wózki widłowe z napędem silnikowym. Profesjonalnie prowadzone szkolenie to gwarancja otrzymania rzetelnej, fachowej wiedzy oraz praktycznych wskazówek przydatnych w późniejszej pracy. Na kurs wózków widłowych z napędem silnikowym zapraszamy wszystkie osoby powyżej 18 roku życia, które ukończyły przynajmniej szkołę podstawową oraz posiadają orzeczenie lekarza potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy w tym zawodzie.

więcej