KURS HAKOWEGO - SYGNALISTY

Organizujemy szkolenia dla osób starających się o pracę oraz zatrudnionych na stanowisku Hakowy Sygnalista (Hakowego Sygnalisty). Odbycie kursu pozwoli zwiększyć umiejętności zawodowe i kompetencje oraz zyskać cenną wiedzę, niezbędną w pracy z zawiesiami. Szkolenia są przeprowadzane przez wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców.

Cena szkolenia dla hakowych uzależniony jest od liczby uczestniczących osób: 100 - 350 zł

Cele szkolenia na hakowego:

Słuchacze zapoznają się z cechami charakterystycznymi dla sprzętów takich jak wciągarki i wciągniki oraz ich klasyfikacją. Zyskują widzę na temat warunków eksploatacji tych urządzeń, specyfiki wymogów związanych z transportem wewnętrznym, podczas montażu, remontu, prac budowlanych oraz przemieszczania towarów w obrębie magazynów, na placach składowych z wykorzystaniem dźwigów wyposażonych w haki. W ten sposób uczestnicy zwiększają swoje kwalifikacje w związku ze stosowaniem zawiesi transportowych (hakowych).

Kurs składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

Program szkolenia:

  1. Ogólne wiadomości
  2. Charakterystyka zawiesi
  3. Elementy zawiesi
  4. Zawiesia specjalnego przeznaczenia
  5. Eksploatacja zawiesi
  6. Zajęcia praktyczne

Organizacja i czas trwania kursu:

Całe szkolenie hakowy (część teoretyczna i praktyczna) trwa 10 godzin lekcyjnych i jest przeprowadzane w ciągu jednego dnia. Jego zakończenie stanowi egzamin wewnętrzny i wydanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu (na podstawie wzoru MEN).

Przykładowe komisje certyfikujące

Komisja Pełna nazwa komisji
PSE Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
SIMP Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich
SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
SITPS lub SITSpoż Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Uczestnik szkoleń ma prawo do wyboru komisji egzaminacyjnej

Wniosek do pobrania:

DOCX PDF
Grupa 1 Uprawnienia Elektryczne Grupa 1 Uprawnienia Elektryczne
Grupa 2 Uprawnienia Cieplne Grupa 2 Uprawnienia Cieplne
Grupa 3 Uprawnienia Gazowe Grupa 3 Uprawnienia Gazowe

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09, +48 504 010 044 lub via e-mail: sep@bhp-ergon.pl