Szkolenia UDT

Urząd Dozoru Technicznego jest instytucją zaufania publicznego, która świadczy usługi spełniające wymogi prawa oraz standardy europejskie i międzynarodowe. Działalność Urzędu Dozoru Technicznego polega na ograniczaniu ryzyka, które może wynikać z nieprawidłowej eksploatacji urządzeń technicznych.

By zapewnić bezpieczeństwo związane z właściwym wykorzystywaniem urządzeń, ich naprawy czy modernizacji, koniecznością są uprawnienia UDT. Wymogi te obejmują zarówno krajowe, jak i zagraniczne zakłady. Wszystkie szkolenia organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON przeznaczone dla obsługujących urządzenia transportu bliskiego spełniają wymogi i uprawnienia UDT, regulowane przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Przykładowe komisje certyfikujące

Komisja Pełna nazwa komisji
PSE Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
SIMP Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich
SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
SITPS lub SITSpoż Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Uczestnik szkoleń ma prawo do wyboru komisji egzaminacyjnej

Wniosek do pobrania:

DOCX PDF
Grupa 1 Uprawnienia Elektryczne Grupa 1 Uprawnienia Elektryczne
Grupa 2 Uprawnienia Cieplne Grupa 2 Uprawnienia Cieplne
Grupa 3 Uprawnienia Gazowe Grupa 3 Uprawnienia Gazowe

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09, +48 504 010 044 lub via e-mail: sep@bhp-ergon.pl