Ocena min. wymagań bhp dla maszyn

Każde przedsiębiorstwo, które swoją działalność prowadzi wykorzystując urządzenia i maszyny, musi stosować się do Dyrektywy 2009/104/WE dotyczącej zapewniania przez pracodawcę minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń. Niezbędna jest więc prawidłowa ocena min. wymagań bhp dla maszyn oraz jej wdrożenie. ERGON - Ośrodek Doskonalenia Kadr oferuje pomoc w tym zakresie.

Wdrożenia oceny min. wymagań bhp maszyn obejmuje inwentaryzację sprzętu roboczego, ocenę ogólną (diagnozę stanu urządzeń oraz maszyn), oszacowanie organizacyjnych i technicznych kosztów wdrożenia, przygotowanie odpowiedniego harmonogramu niezbędnego do realizacji. Wdrożenia obejmują również nadzorowanie (obejmująca bieżącą obsługę i sprawdzanie przebiegu realizacji), archiwizację dokumentacji oraz weryfikację - ocenę rezultatów podejmowanych działań.

Przykładowe komisje certyfikujące

Komisja Pełna nazwa komisji
PSE Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
SIMP Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich
SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
SITPS lub SITSpoż Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Uczestnik szkoleń ma prawo do wyboru komisji egzaminacyjnej

Wniosek do pobrania:

DOCX PDF
Grupa 1 Uprawnienia Elektryczne Grupa 1 Uprawnienia Elektryczne
Grupa 2 Uprawnienia Cieplne Grupa 2 Uprawnienia Cieplne
Grupa 3 Uprawnienia Gazowe Grupa 3 Uprawnienia Gazowe

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09, +48 504 010 044 lub via e-mail: sep@bhp-ergon.pl