Szkolenia BHP

Zgodnie z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej, na każdym pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia swoim pracownikom bezpieczeństwa. Powinni być oni poinformowani o możliwościach i sposobach eliminowania zagrożeń i zastosowaniu zasad higieny w miejscu pracy, co umożliwiają szkolenia bhp. Warszawa jako stolica oferuje szereg tego typu usług. By jednak mieć pewność, że zdobyta wiedza pozostanie w pamięci pracowników przez cały okres zatrudnienia, warto wybierać takie ośrodki, które prowadzą nowoczesne metody szkoleniowe.

Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON rezygnuje z tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Prowadzone w formie długich wykładów nie są w stanie w odpowiedni sposób zaktywizować uczestników, a prowadzą jedynie do szybkiego zmęczenia i „wyłączenia się” słuchaczy. Nowoczesne metody aktywizacyjne praktykowane przez szkoleniowców z warszawskiego ośrodka ERGON przyczyniają się do maksymalnego wykorzystania zaangażowania uczestników, co przekłada się na efektywność szkoleń bhp. Warszawa i działający tam ośrodek ERGON swoją ofertę kieruje do tych firm, którym zależy, by pracownicy faktycznie mieli świadomość zagrożeń w miejscu pracy, dbając o ich unikanie.

 

TERMINY WAŻNOŚCI I RODZAJE

ORAZ CENNIK SZKOLEŃ BHP

Szkolenia otwarte w Ośrodku są organizowane codziennie.

Szkolenie zamknięte u Klienta organizujemy w dogodnych terminach.
 

Lp.

Rodzaje szkolenia BHP

Pełna nazwa szkolenia BHP (szczegółowe informacje)

Koszt

(opłata za szkolenie zależy od liczby uczestników)

Stanowiska

Terminy ważności

1.

Wstępne

Szkolenie dla nowozatrudnionych pracowników robotniczych i administracyjnych oraz inżynieryjno-technicznych jest organizowane w formie instruktażu ogólnego…

40,00 zł - 80,00 zł

inżynieryjno-techniczne, administracyjno-biurowe, Robotnicze

1 rok
(następnie obligatoryjne jest szkolenie okresowe)

 

2.

Szkolenie wstępne dla nowozatrudnionych osób kierujących pracownikami jest organizowane…

80,00 zł - 120,00 zł

Kierownicze

6 miesięcy
(następnie obligatoryjne jest szkolenie okresowe)

 

3.

Okresowe

Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne np. prace wysokościowe; prace przy wysokim napięciu…

120,00 zł - 200,00 zł

 

Robotnicze, inżynieryjno-techniczne,

Kierownicze

 

1 rok / 6 mc

(w zależności specyfiki zagrożeń i wyników oceny ryzyka zawodowego)

4.

Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych…

50,00 zł - 100,00 zł

Robotnicze

3 lata

5.

Szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami…

150,00 zł - 250,00 zł

Kierownicze

5 lat

6.

Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno- technicznych…

120,00 zł - 200,00 zł

inżynieryjno-techniczne

 

5 lat

7.

Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno- biurowych (technicznych)..

80,00 zł - 120,00 zł

administracyjno-biurowe,

6 lat

8.

Szkolenie dla pracowników służby BHP..

250,00 zł - 500,00 zł

służba BHP

Pierwsze szkolenie po 12 mc od ukończenia studiów BHP, następne co 5 lat

Podstawa prawna: § 14, 15 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Przykładowe komisje certyfikujące

Komisja Pełna nazwa komisji
PSE Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
SIMP Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich
SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
SITPS lub SITSpoż Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Uczestnik szkoleń ma prawo do wyboru komisji egzaminacyjnej

Wniosek do pobrania:

DOCX PDF
Grupa 1 Uprawnienia Elektryczne Grupa 1 Uprawnienia Elektryczne
Grupa 2 Uprawnienia Cieplne Grupa 2 Uprawnienia Cieplne
Grupa 3 Uprawnienia Gazowe Grupa 3 Uprawnienia Gazowe

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09, +48 504 010 044 lub via e-mail: sep@bhp-ergon.pl