Szkolenia SEP

Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których wymagane jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji:

Kurs G-1
(elektroenergetyka)
Kurs G-2
(ciepło)
Kurs G-3
(gazy)

Zapisy pod nr +48 504 010 044 lub via e-mail: sep@bhp-ergon.pl

Koszt szkolenia w zależności od ilości uczestników: 250,00 - 600,00 zł plus koszt egzaminu 175,00 zł os.


Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest najbardziej prestiżową organizacją pozarządową integrując środowisko zawodowe elektryków polskich. Zajmuje się między innymi popularyzacją oraz edukacją w zakresie obsługi urządzeń energetycznych. Potocznie na rynku usług edukacyjnych w celu określenia uprawnień potrzebnych do obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, cieplnych i gazowych przyjmuję się termin 'uprawnienia SEP'.

Certyfikacja prowadzona jest również przez inne komisje, w tym Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż) i pozostałe powoływane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). W całym kraju działa ich kilkaset. Ich wykaz znajduje się na stronie internetowej URE.

Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne zostało założone w 2007 roku z inicjatywy największych polskich firm elektroinstalacyjnych. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich założył w 1926 roku prof. Henryk Mierzejewski. Zrzesza ono ponad 10 tysięcy inżynierów i techników mechaników we wszystkich specjalnościach, a także przedstawicieli zawodów pokrewnych. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, które powstało w 1946 roku, rozwija naukę i technikę w gospodarce żywnościowej. Stowarzyszenia te posiadają także własne komisje egzaminacyjne prowadzące egzaminy na bazie Prawa energetycznego na uprawnienia do obsługi urządzeń energetycznych.

Prawo energetyczne obliguje, że osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń i instalacji sieci energetycznych, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje egzaminacyjną zatwierdzoną przez URE. By zapewnić bezpieczeństwo związane z eksploatacją urządzeń oraz ich naprawy czy modernizacji, koniecznością są właśnie powyższe uprawnienia. Można je uzyskać na podstawie odbytego kursu, który potwierdza umiejętności nabyte w tym zakresie.

Ośrodek ERGON organizuje szkolenia SEP, PSE, SIMP, SITPS i inne i egzaminy do potwierdzenia kwalifikacji dla trzech grup energetycznych. Uczestnicy kursów – pracownicy nadzoru oraz eksploatacji, zyskują wiedzę na temat przepisów i wymagań dotyczących urządzeń i instalacji elektrycznych, cieplnych oraz gazowych. Każdy kurs kończy się egzaminem, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje odpowiednie dokumenty zaświadczające, że posiada kwalifikacje do pracy na danym stanowisku. Otrzymany dokument jest ważny w ciągu 5 lat od momentu jego wystawienia.

Przebieg szkolenia SEP, PSE, SIMP, SITPS i innych uzależniony jest od charakteru zatrudnienia osób biorących w nim udział. Uczestnicy zyskują informacje na temat obsługi urządzeń i instalacji cieplnych, gazowych bądź elektrycznych, uwzględniające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Kursy są przeprowadzane przez wykwalifikowanych wykładowców współpracujących z firmą ERGON.

Oferowane przez nasz ośrodek ERGON z miasta Warszawa szkolenia SEP, PSE, SIMP, SITPS i inne przygotowują uczestników do zdania egzaminu przed komisjami w całej Polsce – mogą oni wybrać komisję, przed jaką chcą zdawać egzamin.

Aktualnie powstaje także Ministerstwo Energetyki, które zajmować ma się sprawami energii, w tym polityki energetycznej, rynków energii, rozwoju i wykorzystania różnych źródeł energii. Ponadto problemami energetycznymi i doborem urządzeń zajmuje się UDT.

Informacje na stronie WWW nie stanowią oferty handlowej i zostały opracowane, by szkolony mógł być świadomym możliwości uzyskania uprawnień u różnych podmiotów szkolących elektryków w Polsce.

Zapisy pod nr +48 504 010 044 lub via e-mail: sep@bhp-ergon.pl

Koszt szkolenia w zależności od ilości uczestników: 250,00 - 600,00 zł plus koszt egzaminu 175,00 zł os.