Ochrona danych osobowych – szkolenie według nowego rozporządzenia UE

Organizujemy szkolenia z zakresu danych osobowych, które zmienia najnowsze rozporządzenie Unii Europejskiej – RODO. Przepisy wchodzą w życie 25 maja 2018 roku i nakładają nowe obowiązki na administratorów danych.

Cele szkolenia z zakresu danych osobowych:

Szkolenie RODO skierowane jest do administratorów danych i innych pracowników i obejmuje szeroką gamę informacji zgodnych z najnowszą dyrektywą o ochronie dych osobowych UE.

Dzięki zajęciom można dowiedzieć się wszystkiego o nowych obowiązkach administratorów, inspektorze ochrony danych (IOD) i innych nowych zagadnieniach dotyczących danych osobowych. Przypominamy, że administratorzy nieprzestrzegający najnowszych przepisów narażeni będą na wysokie kary.

Zajęcia składają się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. W cenie znajduje się też catering i przerwa obiadowa.

Program szkolenia:

 • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 • podstawowe definicje z zakresu ochrony danych osobowych
 • struktura organizacyjna ochrony danych osobowych
 • zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych
 • prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
 • administrator danych oraz zadania administratora
 • podmiot przetwarzający dane osobowe
 • inspektor ochrony danych status oraz jego zadania
 • rejestrowanie czynności przetwarzania
 • ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o przesłanie danych takich jak imię, nazwisko i numer telefonu.